Retningslinjer for fraktAngreskjema

(ved kjøp av varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester)

Fyll ut og returner dette skjemaet bare hvis du ønsker å gå fra avtalen

Utfylt skjema sender til:
SØMLØS v/ INSJE AS
Høyfjellåsen 9B
1397, Asker, Norge
E-post: support@somlos.com

Ved mottak av utfylt skjema, sender SØMLØS instruksjoner for retur av fysisk produkt. SØMLØS dekker ikke leveringskostnad for retur.

Ordrenummer: ____________________________

Jeg/vi underretter herved om at jeg/vi ønsker å oppheve min/vår avtale om kjøp av følgende:

________________________________________

Varen ble mottatt den (dato) __________________

Forbrukerens/forbrukernes navn:

__________________________________________

Forbrukerens/forbrukernes adresse:

____________________________________________Dato: ____________________________________________________________________
Forbrukerens/forbrukernes underskrift (bare hvis papirskjema benyttes)